Jumlah IKM di Kota Padang Panjang

Jumlah IKM di Kota Padang Panjang

Jumlah UTTP yang di tera dan tera ulang

-

Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah

-

Jumlah pelaku usaha yang memilki izin usaha perdagangan

Jumlah pelaku usaha yang memilki izin usaha perdagangan pada tahun berjalan

Usaha mikro yang difasilitasi gerobak

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi gerobak

Jumlah koperasi berprestasi

Jumlah koperasi berprestasi di Kota Padang Panjang

Jumlah unit pengelolaan penyamakan kulit yang dikelola

-

Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop,pendampingan maupun pembinaan lainnya

Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop,pendampingan maupun pembinaan lainnya

Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Jumlah koperasi yang berkategori cukup sehat

Jumlah koperasi yang berkategori cukup sehat

Jumlah pendampingan koperasi syariah

Jumlah pendampingan koperasi berpola syariah yang didampingi

Jumlah UMKM yang di fasilitasi pendaftaran merk

Jumlah UMKM yang di bantu pengurusan sertifikat HAKI pada tahun N

Jumlah hasil RAT koperasi yang setuju untuk berpola syariah

Jumlah hasil RAT koperasi yang setuju untuk berpola syariah

Jumlah Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Barang beredar dan berbahaya distribusi bahan berbahaya serta tersedianya informasi harga

Jumlah pengawasan distribusi,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya yang dilakukan. (bahan berbahaya adalah perusahaan industri yang menggunakan bahan berbahaya sebagaibahan baku/penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong dan atau penelitian sesuai peruntukannya, memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak bergerak dibidang pengolahan pangan. Produsen B2/bahan berbahaya adalah perusahaan yang memproduksi bahan berbahaya di dlaam negeri dan mempunyai izin usaha industri dari instansi yang berwenang.

Jumlah alat UTTP dan BDKT yang diawasi

-

Persentase Koperasi yang cukup sehat

Jumlah Koperasi dengan kategori cukup sehat /Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan x 100%)

Jumlah usaha mikro yang di berikan bantuan

Jumlah usaha mikro yang di berikan bantuan (bantuan seperti mixer,wajan penggorengan,kompor gas,perbaikan warung,gerobak etalase dl)

Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah

Persentase perbandingan Jumlah UTTP yang bertanda tera sah pada tahun N terhadap Jumlah UTTP Keseluruhan pada tahun N (Alat Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah sebagaimana dimaksud dalam UU 2/81 tentang metrologi Legal. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Jumlah koperasi yang diberi reward

Jumlah koperasi yang diberi reward setiap tahunnya

Jumlah UMKM yang dibina melalui rumah wirausaha

Jumlah UMKM yang dibina melalui rumah wirausaha

Jumlah THL yang dibayarkan

-